Szkolenia

Klientom oferujemy szkolenia w sześciu obszarach wiedzy. Programy szkoleń wypracowaliśmy w oparciu o aktualne teorie przedmiotów oraz praktyczne doświadczenia z naszej pracy w danym obszarze.

Obszary wiedzy, w których szkolimy:


Naszymi klientami są firmy prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, a także klienci indywidualni.

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy ale również pokazanie praktycznego podejścia do tematów, użytecznych metod oraz narzędzi. Gwarancją realizacji tego celu są doświadczeni w swojej dziedzinie trenerzy.

Oferujemy szkolenia zarówno w formule otwartej oraz w formie dedykowanej dla konkretnej organizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące merytoryki szkoleń oraz zasad ich organizacji znajdują się w zakładkach: