Projekty współfinansowane

W ramach codziennej działalności realizujemy własne projekty dofinansowane, na które pozyskujemy dotacje. W ramach tych projektów zapraszamy uczestników z zewnątrz na szkolenia, doradztwo lub do udziału w kampaniach społecznych.

Realizujemy również projekty dzięki którym pogłębiamy własne kompetencje.