Inicjacja i planowanie projektu

Inicjacja i planowanie projektu to grupa procesów poprzedzających jego faktyczną realizację. To na tym etapie formułowany jest cel i zakres projektu a także podejmowana jest decyzja o jego realizacji lub zaniechaniu, w oparciu o analizę uzasadnienia biznesowego i/lub organizacyjnego. Poprawnie i rzetelnie przeprowadzone działania inicjacyjne i planistyczne pozwalają na późniejszą realizację projektu w ustalonym czasie, zgodnie z przyjętym zakresem i w ramach uzgodnionego budżetu. W skrajnych przypadkach pozwalają również na podjęcie decyzji o nierealizowaniu projektu, pozwalając tym samym organizacji na uniknięcie działań nierentownych lub bezcelowych.

Wychodząc od pomysłów i potrzeb wskazanych przez klienta opracowujemy, w oparciu o przeprowadzone analizy i metodykę zarządzania projektami, całościowy plan projektu. W ramach tego planu pomagamy naszym klientom szczegółowo opisać główne elementy projektu, w wymiarze zadań, narzędzi, czasu, zasobów, budżetu oraz jakości. Badamy otoczenie, szacujemy ryzyka i tworzymy scenariusze realizacji projektu. Jesteśmy również w stanie zweryfikować uzasadnienie biznesowe projektu, oceniając jego potencjalną rentowność oraz wstępnie weryfikując możliwości oparcia finansowania o środki zewnętrzne.

W trakcie pracy nad budżetem projektu oferujemy zindywidualizowaną analizę najlepszych możliwych form finansowania. Analizujemy i proponujemy najkorzystniejszą formę finansowania działań korzystając z różnych źródeł np. funduszy unijnych, kredytów z dopłatami czy funduszy krajowych. Opracowujemy także kompleksową dokumentację niezbędną do uzyskania finansowania, dostosowaną do wymagań konkretnej instytucji finansującej. Szersze informacje o tym obszarze usług znajdziecie Państwo w dziale „Dotacje”.

Elementem uzupełniającym naszą ofertę w obszarze inicjacji i planowania projektu są szkolenia, w tym szkolenia zamknięte, dedykowane konkretnym firmom i organizacjom. Zakres szkoleń obejmuje zarówno zagadnienia związane z zarządzaniem projektami jak i szkolenia dotyczące źródeł finansowania planowanych projektów. Szczegółowe opisy oferowanych szkoleń zawarte są w dziale „Szkolenia”.