Realizacja projektu

Realizacja projektu to czas, w którym plany projektowe wcielane są w życie. W większości przypadków jest to najobszerniejsza grupa procesów projektowych, zarówno w wymiarze czasowym jak i z punktu widzenia zaangażowanych zasobów. Błędy popełniane w ramach realizacji projektu skutkują przesunięciami czasowymi, przekroczeniem planowanego budżetu a czasami wręcz nieosiągnięciem planowanego zakresu i celu projektu. Z drugiej natomiast strony doświadczenia, dobre praktyki oraz zweryfikowane „know how” pozwala nie tylko na sprawną realizację projektu, ale również na optymalizację jego przebiegu pozwalającą na osiągnięcie większych niż pierwotnie zakładano korzyści organizacyjnych.

W zależności od potrzeb klientów obsługujemy całe projekty, ich wybrane etapy lub przygotowujemy kadrę organizacji do samodzielnego prowadzenia projektów. Zakres naszego wsparcia może objąć:

- całościowy outsourcing zarządzania projektem zarówno w zakresie czysto zarządczym jak i obsługi procesów finansowych i formalnych

- szkolenia, w ramach których uczymy pracowników organizacji samodzielnego zarządzania projektami, pozyskiwania finansowania, obsługi projektów, rozliczania projektów dofinansowanych oraz ewaluacji projektów

- rekrutację, outsourcing i zatrudnienie zewnętrzne członków zespołu projektowego, zwłaszcza Project Manager-ów

- opracowanie procedur i dokumentacji niezbędnych do poprawnej realizacji projektu, świadczenie bieżącego doradztwa związanego z zarządzaniem i obsługą projektu oraz obsługą zagadnień podatkowych

- podwykonawstwo działań merytorycznych w projekcie, w szczególności całościową obsługę logistyczną, rekrutację uczestników projektu, upowszechnianie jego efektów i przebiegu oraz realizację innych działań merytorycznych

Więcej informacji o oferowanych przez nas w tym zakresie szkoleniach znajdziecie Państwo w dziale „Szkolenia”. Charakterystykę zrealizowanych przez nas usług doradczych zawarliśmy natomiast w dziale „Doświadczenia”.