Monitoring i ewaluacja projektu

Zapewnienie odpowiedniej jakości działań projektowych to zarówno efekt odpowiedniego zaplanowania zarządzania jakością jak i pochodna podejmowanych działań monitoringowych, kontrolnych i ewaluacyjnych. Wymogi dotyczące zapewnienia odpowiednich procedur kontrolnych są coraz częściej standardowym oczekiwaniem sponsora projektu, bez względu na to czy jest to zarząd organizacji w wypadku finansowania wewnętrznego czy też zewnętrzna instytucja finansująca. Jednocześnie działania te mogą dostarczyć członkom zespołu projektowego wiele cennych informacji pozwalających na zarządzanie ryzykiem w projekcie i optymalizację wykorzystywanych zasobów.

Zakres oferowanych przez nas usług w tym obszarze obejmuje zarówno działania monitoringowe i kontrolne związane z osiąganymi w projekcie rezultatami rzeczowymi, postępem finansowym oraz zgodnością projektu z obowiązującymi procedurami jak i działania ewaluacyjne służące ocenie projektu pod katem jego skuteczności i trafności w kontekście stawianych przed nim celów.