Zamknięcie projektu

Zamknięcie projektu to najbardziej niedoceniana grupa procesów. Zazwyczaj na tym etapie organizacja myśli już raczej o kolejnym przedsięwzięciach, a działania związane z zamknięciem projektu ograniczane są jedynie do niezbędnego minimum. Tymczasem niewłaściwe zamknięcie projektu może skutkować koniecznością wykonywanie na jego rzecz dodatkowych zadań, nierzadko długo po jego zakończeniu. Traci się również szansę na wyciągnięcie użytecznych wniosków i doświadczeń projektowych, tak zwanych „Lessons Learned” pozwalających na optymalizację realizacji kolejnych projektów.

W ramach zamknięcia projektu pomagamy naszym klientom m.in. poprzez:

- audyt końcowy projektu

- przygotowanie końcowego sprawozdania/wniosku o płatność

- przygotowanie dokumentacji projektowej do archiwizacji, archiwizacja dokumentacji

- końcową ewaluację projektu i ocenę zwrotu z inwestycji

- upowszechnianie wyników projektu

- organizację warsztatowych sesji „Lessons Learned”