Szkolenia dedykowane

Większe firmy i organizacje wspieramy oferując przegotowane na podstawie indywidualnego badania potrzeb programy doradcze i szkoleniowe.

Zaletą takiego rozwiązania jest 100% skoncentrowanie się na potrzebach zleceniodawcy, „przepracowanie” realnych zagadnień i wątpliwości pojawiających się w firmie Klienta oraz wypracowanie rozwiązań dla konkretnych zdarzeń i sytuacji.

Aby stworzyć rozwiązanie szkoleniowe, które będzie odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby Klienta, proponujemy następujące etapy pracy przy realizacji szkolenia:

  1. Analiza potrzeb – w zależności od szkolenia proponujemy różne rozwiązania np. wywiady pogłębione i ankietowe
  2. Plan i forma szkolenia  - przygotowujemy plan szkolenia w oparciu o dane od zamawiającego i wyniki analizy potrzeb
  3. Szkolenie i doradztwo - przeprowadzenie szkolenia, warsztatu i doradztwa
  4. Ewaluacja procesu szkoleniowego – przedstawiamy raport z efektywności szkolenia

Jeśli chcą pozyskać Państwo nowe kompetencje lub usprawnić wybrane procesy i realizację zadań w poniższych  obszarach wiedzy to pomożemy dobrać Państwu stosowne rozwiązanie.

Obszary wiedzy:

1. Zarządzanie projektami

W ramach tego obszaru uczymy zarządzania projektami od podstaw ale również proponujemy warsztaty wypracowywania gotowych rozwiązań dla firm. Np. Systemu zarządzania projektami dostosowanego do firmy.

Podczas warsztatów z plnowania projektów nie tylko uczymy teorii pracy ale pomagamy również zamieniać pomysły i idee w realizowalne projekty.

Jeśli występuje potrzeba pochylamy się szczegółowo nad wybranym obszarem zarządzania projektami i pomagamy rozwiązywać problemy w nim się pojawiające np. Metody planowania projektów, Zarządzanie finansami w projekcie, Monitoring projektu. 

2. Pozyskiwanie dotacji

Podczas szkoleń uczymy m.in. wyszukiwania źródeł dofinansowania jak również organizujemy warsztaty pisania wniosków dotacyjnych. Uczestnicy warsztatów będą w stanie zrozumieć wymagania konursów dotacyjnych i przygotować wnioski.

3. Efektywność inwestycji i tworzenie biznesplanów

Zapoznanajemy uczestników z możliwościami jakie daje planowanie i analiza efektywności inwestycji oraz z narzędziami i sposobami dokonania analiz.

4. Rozliczanie i realizacja projektów dofinansowanych

Zrealizowaliśmy już wiele projektów, dlatego na szkoleniach dzielimy się nie tylko wiedzą teoretyczną ale również praktycznymi rozwiązaniami. Podczas warsztatów pomagamy zaplanować proces rozliczania i realizacji projektów, uczymy również jak przygotować się do kontroli w projektach. Prowadzimy warsztaty z rozliczania dotacji i pomagamy rozwiązywać kwestie sporne w tym zakresie.

5. Pomoc publiczna

Specjalizujemy się w udzielaniu i pozyskiwaniu pomocy publicznej. Prowadzimy szkolenia dotyczące przepisów regulujących pomoc publiczną w przypadku różnych rodzajów pomocy.  

6. Ewaluacja

Prowadzimy szkolenia i warsztaty w obszarze ewaluacji szkoleń oraz planowaniu procesu ewaluacji.

Proponowane moduły tematyczne to:

  • Ewaluacja w oparciu o 4 poziomową technikę Donalda L. Kirkpatricka – kontekst metodologii
  • Konstruowanie narzędzi badawczych w ewaluacji szkoleń
  • Ocena zwrotu z inwestycji szkoleniowej (ROI)
  • Monitoring projektu szkoleniowego
  •  Raportowanie
  • Informatyczne narzędzia wsparcia ewaluacji

 


Jeśli poszukują Państwo szkolenia we wskazanych przez nas obszarach i chcieliby otrzymać dedykowaną ofertę zachęcamy do kontaktu.

Kontakt: szkolenia@trigonum.pl

Tel. 58 341 94 93