Projekty realizowane

Zapraszamy do udziału w następujących projektach:

Standard pracy pośredników nieruchomości w oparciu o kompetencje zarządcze i ZZL

Wspólnie z firmą Morizon S.A., właścicielem wiodącego portalu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami www.morizon.pl zapraszamy agentów nieruchomości z całej Polski do udziału w projekcie "Standard pracy pośredników nieruchomości w oparciu o kompetencje zarządcze i ZZL".

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i poprawa jakości pracy pracowników biur nieruchomości, dzięki zaznajomieniu z najnowszymi technologiami wspomagającymi codzienną pracę profesjonalistów branży nieruchomości, w tym przedstawienie i zachęcenie do efektywnego, mobilnego zarządzania biurem nieruchomości przy pomocy dostępnych na rynku narzędzi. Uczestnikom projektu zapewnione zostaną szkolenia oraz zindywidualizowane doradztwo.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1.1 PO KL.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można pod adresem http://www.morizon.pl/blog/.


CSR ekologiczny nie tylko dla dużych - budowa dobrych relacji biznesowych MŚP

Działając w imieniu konsorcjum firm Agencja Eventowa IKA oraz Dialogos zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski do udziału w projekcie "CSR ekologiczny nie tylko dla dużych - budowa dobrych relacji biznesowych MŚP".

W ramach projektu uczestnicy zapoznają się z koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsobility, CSR). Koncepcja CSR będzie omawiana ze szczególnym uwzględnieniem działań CSR ekologicznego takich jak marketing ekologiczny, eko-znakowanie, zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw.

Uczestnicy projektu poznają korzyści płynące ze wdrożenia strategii CSR w firmie. Zyskają kompetencje i narzędzia niezbędne do wdrożenia i utrzymania strategii CSR w firmie. Na koniec projektu każda z firm będzie posiadała zindywidualizowaną strategię CSR.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1.1 PO KL.

Wyczerpujące informacje o projekcie znajdują się pod adresem www.CSRon.pl. Chęć udziału w projekcie można zadeklarować również za naszym pośrednictwem.