Projekty zakończone

Do tej pory zakończyliśmy realizację następujących projektów:

 

Innowacyjność przez inwestycje (województwo dolnośląskie)

Projekt doradczo-szkoleniowy kobiet z MŚP z woj. dolnośląskiego. W ramach projektu uczestniczki rozwijały umiejętności i wiedzę z zakresu metod i źródeł pozyskiwania kapitału zarówno ze źródeł komercyjnych jak i dotacji unijnych i krajowych. Podczas indywidualnego doradztwa wypracowywano, zgodnie z indywidualnymi potrzebami firm dokumenty, m.in. wnioski dotacyjne, biznesplany czy analizy finansowe planowanych projektów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.dolnyslask.innowacje-przez-inwestycje.pl

 

Innowacyjność przez inwestycje (województwo zachodniopomorskie)

Projekt szkoleniowy dla firm z sektora MŚP w woj. zachodniopomorskim. W ramach projektu uczyliśmy m.in. jak wyszukiwać dogodne źródła finansowania, tworzyć wnioski dotacyjne, realizować i zarządzać projektami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.pomorze.innowacje-przez-inwestycje.pl/

 

Zewnętrzne źródła finansowania kluczem do rozwoju firm małopolskiego sektora MMP

Projekt doradczo-szkoleniowy dla mikro i małych firm z woj. małopolskiego. Projekt miał na celu przekazanie kompetencji i pomocy w skorzystaniu w projektach inwestycyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania ze źródeł komercyjnych oraz dotacji unijnych i krajowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.malopolska.innowacje-przez-inwestycje.pl/

 

„Tata jak Mama" – ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Współrealizowaliśmy ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „Etat Tata. Lubię to!”. Akcja była adresowana do dwóch grup odbiorców: pracowników/rodziców dzieci w wieku 0-7 lat oraz pracodawców, którzy realizują lub chcą realizować dobre praktyki w zakresie zatrudniania rodziców małych dzieci. Celem kampanii była promocja idei efektywnego łączenia roli rodzica z pracą zawodową.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

http://www.etattata.pl/

http://www.facebook.com/etatTATA.