Usługi doradcze

Usługi doradcze świadczone przez naszą firmę koncentrują się wokół pełnego cyklu życia projektu. Pomagamy naszym klientom przed rozpoczęciem realizacji projektu, gdy analizowany jest jego cel i zakres oraz poszukiwane najkorzystniejsze źródła finansowania, doradzamy w toku realizacji projektu, zwłaszcza gdy jest on finansowany ze środków publicznych oraz pomagamy w ocenie efektywności i skuteczności zrealizowanych działań. Dlatego też nasze doświadczenia w tym zakresie  podzielić można na trzy grupy:

Analiza przedprojektowa, źródła finansowania

Doradztwo projektowe i obsługa doradcza projektów

Usługi ewaluacyjne i monitoring projektów

Najważniejsze fakty:

 • zakres usług: przygotowanie karty projektu wraz z elementami planu zarządzania projektem, analiza rentowności inwestycji, biznes plan, wniosek dotacyjny, budżet, analiza ryzyk, analiza interesariuszy
 • typy klientów: przedsiębiorcy z sektora MSP, klienci korporacyjni, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne
 • liczba zrealizowanych usług w ciągu ostatnich 5 lat – 290
 • charakter projektów: inwestycyjne (ok. 40%), szkoleniowo-doradcze (ok. 30%), badawczo-rozwojowe (ok. 10%), społeczne (ok. 20%)
 • średnia wartość usługi: 4 000,00 złotych
 • wybrani klienci: Grupa Allianz, Grupa Pracuj, Uniwersytet Gdański, Pollena, Fundacja Nasza Ziemia

Najważniejsze fakty:

 • zakres usług: przygotowanie planu zarządzania projektem, struktury podziału prac i harmonogramu, planu komunikacji, planu zamówień, procedur i instrukcji projektowych, zakresów obowiązków kadry projektowej, wsparcie rekrutacji Project Manager-a, bieżąca obsługa doradcza, prowadzenie rozliczeń w wypadku projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 • typy klientów: sektor MŚP i klienci korporacyjni, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe
 • liczba zrealizowanych projektów doradczych w ciągu ostatnich 5 lat – 30
 • charakter projektów: inwestycyjne (ok. 10%), szkoleniowo-doradcze (ok. 70%), badawczo-rozwojowe (ok. 10%), społeczne (ok. 20%)
 • średnia wartość projektu: 70 000,00 złotych
 • wybrani klienci: AVON Polska, Grupa Allianz, Grupa Pracuj, Pollena, ADVA Optical Networking, Fundacja Marka Kamińskiego

Najważniejsze fakty:

 • zakres usług: ewaluacja projektu metodą Donalda L. Kirkpatricka, ocena efektywności projektów metodami autorskimi, monitoring projektu metodą wartości wypracowanej
 • typu klientów: instytucje szkoleniowe, szkoły wyższe, firmy sektora MŚP, korporacje, organizacje pozarządowe
 • liczba zrealizowanych projektów doradczych w ciągu ostatnich 5 lat – 20
 • charakter projektu: inwestycyjne (ok. 10%), szkoleniowo-doradcze (ok. 70%), badawczo-rozwojowe (ok. 10%), społeczne (ok. 20%)
 • średnia wartość projektu: 40 000,00 złotych
 • wybrani klienci: Grupa Allianz, Grupa Pracuj, Pollena, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie