Zrealizowane szkolenia

Trigonum realizacją szkoleń zajmuje się od roku 2011. W tym czasie:

  • zrealizowaliśmy 346 unikatowych szkoleń;
  • łączna liczba dni szkoleń osiągnęła liczbę 637 dni;
  • w szkoleniach uczestniczyło już przeszło 4100 uczestników;
  • średnia ocen w ankietach ewaluacyjnych szkoleń to 4,72 (w skali od 1 do 5);
  • realizowaliśmy przede wszystkim szkolenia o tematyce związanej z zarządzaniem projektami, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania oraz finansów i sprzedaży;
  • prowadziliśmy szkolenia zarówno w oparciu o konsultantów własnych jak i trenerów zewnętrznych, angażowanych przede wszystkim do szkoleń o tematyce wykraczającej poza nasze podstawowe kompetencje;
  • odpowiadaliśmy za organizację szkoleń nie tylko w całej Polsce, ale i również poza krajem;
  • prowadziliśmy przedsięwzięcia szkoleniowe, w których jednocześnie udział brało przeszło 100 kursantów;
  • organizujemy szkolenia zarówno w formule zamkniętej, dedykowane konkretnym organizacjom, jak i szkolenia otwarte, dla osób indywidualnie zgłaszających się na szkolenia.