Pozyskane dotacje

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania o dotacyjnym charakterze to ostatnie 5 lat działalności naszej firmy. Najważniejsze fakty związane z tym obszarem to:

  • przeszło 100 przygotowanych wniosków dotacyjnych, w tym 62 ocenione pozytywnie;
  • skuteczność naszych działań wynosi obecnie 42%, podczas gdy średnia dla konkursów w których wnioski były składane to 22% - oznacza to, że nasze aplikacje otrzymywały dofinansowanie blisko dwukrotnie częściej, niż wynikałoby to z porównania liczby wniosków złożonych z liczbą wniosków dofinansowanych;
  • łącznie pozyskaliśmy dla naszych Klientów przeszło 37 000 000 złotych dotacji;
  • źródła finansowania, w ramach których sporządzaliśmy wnioski to przede wszystkim Fundusze Strukturalne (PO KL, PO IG, RPO) ale również 7. Program Ramowy, Program Horyzont 2020, Erasmus + jak i krajowe konkursy dotacyjne, złaszcza programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • przygotowywaliśmy wnioski  dla przeszło 40 różnych klientów, zwłaszcza z sektora biznesowego, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. Zakres i charakter projektów był bardzo szeroki, począwszy od projektów inwestycyjnych, przez projekty społeczne i szkoleniowo-doradcze aż po projekty badawczo-rozwojowe.