Projekty własne

Do tej pory zakończyliśmy realizację następujących projektów:

Innowacyjność przez inwestycje (województwo dolnośląskie)

Projekt doradczo-szkoleniowy kobiet z MŚP z woj. dolnośląskiego. W ramach projektu uczestniczki rozwijały umiejętności i wiedzę z zakresu metod i źródeł pozyskiwania kapitału zarówno ze źródeł komercyjnych jak i dotacji unijnych i krajowych. Podczas indywidualnego doradztwa wypracowywano, zgodnie z indywidualnymi potrzebami firm dokumenty, m.in. wnioski dotacyjne, biznesplany czy analizy finansowe planowanych projektów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.dolnyslask.innowacje-przez-inwestycje.pl

Innowacyjność przez inwestycje (województwo zachodniopomorskie)

Projekt szkoleniowy dla firm z sektora MŚP w woj. zachodniopomorskim. W ramach projektu uczyliśmy m.in. jak wyszukiwać dogodne źródła finansowania, tworzyć wnioski dotacyjne, realizować i zarządzać projektami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.pomorze.innowacje-przez-inwestycje.pl/

Zewnętrzne źródła finansowania kluczem do rozwoju firm małopolskiego sektora MMP

Projekt doradczo-szkoleniowy dla mikro i małych firm z woj. małopolskiego. Projekt miał na celu przekazanie kompetencji i pomocy w skorzystaniu w projektach inwestycyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania ze źródeł komercyjnych oraz dotacji unijnych i krajowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.malopolska.innowacje-przez-inwestycje.pl/

„Tata jak Mama" – ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Współrealizowaliśmy ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „Etat Tata. Lubię to!”. Akcja była adresowana do dwóch grup odbiorców: pracowników/rodziców dzieci w wieku 0-7 lat oraz pracodawców, którzy realizują lub chcą realizować dobre praktyki w zakresie zatrudniania rodziców małych dzieci. Celem kampanii była promocja idei efektywnego łączenia roli rodzica z pracą zawodową.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

http://www.etattata.pl/

http://www.facebook.com/etatTATA.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie Trigonum Sp. z o.o. kompleksowego systemu łączącego cechy CRM oraz ERP, a także elastycznego systemu do ankietowania on-line.

Głównym założeniem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem oraz relacjami z klientem, a także poprzez rozszerzenie oferty o nowe usługi 1-analiza potrzeb szkoleniowych w projektach masowych (pomiar kompetencji), 2-ewaluacja dużych projektów szkoleniowych oraz wprowadzenie ulepszonej usługi 1) ulepszona kompleksowa obsługa formalna projektów szkoleniowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 


Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji trzech kolejnych projektów współfinansowanych:

Standard pracy pośredników nieruchomości w oparciu o kompetencje zarządcze i ZZL

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i poprawa jakości pracy pracowników biur nieruchomości, dzięki zaznajomieniu z najnowszymi technologiami wspomagającymi codzienną pracę profesjonalistów branży nieruchomości, w tym przedstawienie i zachęcenie do efektywnego mobilnego zarządzania biurem nieruchomości przy pomocy dostępnych na rynku narzędzi oraz system szkoleń opracowany w odpowiedzi na potrzeby pracowników oraz kadry zarządzającej biur nieruchomości. Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą Morizon, właścicielem wiodącego portalu pośrednictwa nieruchomości.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.morizon.pl/blog/

Kompetencje kadry zarządzającej kluczem do sukcesu rynkowego Grupy Trigonum

W ramach projektu kadra zarządzająca i pracownicy Grupy Trigonum zdobywają nowe kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i studiach podyplomowych w kilku obszarach wiedzy tj.: organizacja pracy, zarządzanie projektami, zarządzanie personelem i sprzedaż.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Synergia działania i kompetencje klastra ubezpieczeniowego Agencji i Agentów Allianz

Celem projektu jest wzrost wyników sprzedażowych wybranych Agentów i Agencji sieci sprzedaży Allianz poprzez wdrożenie nowych narzędzi zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi. W projekcie realizowane są szkolenia zamknięte oraz program doradztwa indywidualnego bazującego na  wykorzystaniu narzędzia HPI (Human Performance Index (TM)).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.