Rejestracja na szkolenie

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie skontaktuje się z Państwem nasz konsultant, który potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i przekaże dokumenty udziału w szkoleniu.

Błąd! Nie wybrałeś żadnego szkolenia.
Zgłaszam się na szkolenia

Wybierz szkolenie, miejsce oraz termin , następnie zatwierdź wybrane szkolenie. Możesz wprowdzić dowolną ilość szkoleń.

Część A - Dane uczestnika
Część B - Dane do faktury
Formularz należy wysłać na co najmniej 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Treść szkolenia wynika z oferty przedstawionej na stronie www.trigonum.pl
    Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ww. danych osobowych obecnie i w przyszłości przez firmę Trigonum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 10 lutego 37/5, 81-364 Gdynia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zm.)*
    Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w szkoleniu na zasadach określonych w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach umieszczonego na stronie www.trigonum.pl
    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i reklamowych od Trigonum Sp. z o.o.

Formularz może być również uzupełniony ręcznie. Wtedy jego skan należy przesłać na adres e-mail: szkolenia@trigonum.pl