Studia podyplomowe

Dla osób zainteresowanych zdobyciem pogłębionych kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami, w szczególności projektami finansowanymi ze środków publicznych oraz finansowania innowacji i inwestycji ze źródeł zewnętrznych przygotowaliśmy we współpracy z Gdańską Szkołą Wyższą ofertę studiów podyplomowych w tych obszarach. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na następujące kierunki:

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych

Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych

Studia prowadzone będą w siedzibie Gdańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku. W miarę zainteresowania przewidujemy uruchomienie analogicznych kierunków również w oddziałach zamiejscowych GSW – w Olsztynie, Słupsku oraz Tczewie.

Dlaczego warto skorzystać z oferty Trigonum i Gdańskiej Szkoły Wyższej?

  • Proponowane kierunki studiów stanowią atrakcyjne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych osób zainteresowanych pracą w obszarach związanych z szeroko rozumianą realizacją projektów – zarówno infrastrukturalnych, informatycznych jak i społecznych czy szkoleniowych. Nabyte na studiach kwalifikacje w zakresie zarządzania czy finansowania projektów wraz z kompetencjami zawodowymi nabytymi w trakcie studiów I i II stopnia stanowić będą doskonałą bazę do samodzielnego prowadzenia projektów.
  • Zawód kierownika projektu to zawód atrakcyjny rynkowo – zgodnie z licznymi raportami rynku pracy menedżer projektów to zawód plasujący się w pierwszej dziesiątce popytu pracodawców. Co więcej, kwalifikacje Project Managera poparte kompetencjami językowymi gwarantują  zawód globalny.
  • Do końca roku 2022, czyli do zakończenia wydatkowania środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 środki publiczne będą podstawowym źródłem finansowania projektów realizowanych zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje w zakresie pozyskiwania środków publicznych oraz realizacji projektów przez nie finansowanych będą cennym nabytkiem dla każdej firmy czy instytucji planującej realizację tego typu projektów. Również po roku 2022 finansowanie publiczne, zwłaszcza w obszarze projektów badawczo-rozwojowych (B+R), komercjalizacji wiedzy czy szeroko rozumianej polityki społecznej będzie istotnym sposobem finansowania działań.
  • Studia oferowane przez Trigonum i Gdańską Szkołę Wyższą prowadzone będą przez praktyków i dla praktyków - w oparciu o zajęcia warsztatowe realizowane przez doświadczonych kierowników projektów inwestycyjnych, B+R i szkoleniowych, osoby posiadające certyfikaty różnych metodyk zarządzania projektami a także konsultantów zajmujących się zawodowo pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. W trakcie zajęć zostaną pokazane i przećwiczone narzędzia planistyczne i zarządcze, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich firmach i organizacjach.
  • Wszystkie elementy studiów dotyczące bezpośrednio zarządzania projektami prowadzone będą w oparciu o metodykę zgodną z zaleceniami Project Management Institiute (PMI) – wiodącej ogólnoświatowej organizacji skupiającej praktyków oddziału gdańskiego. Studia objęte są patronatem merytorycznym Project Management Institute Gdansk Branch. Dodatkowo program studiów wzbogacony zostanie o wybrane elementy metodyk PRINCE2, IPMA oraz tak zwanych metod „zwinnych”.


Bliższe informacje o poszczególnych kierunkach wraz z ramowym programem zawarliśmy na stronach dedykowanych poszczególnym kierunkom.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów zapraszamy na stronę Gdańskiej Szkoły Wyższej lub kontakt z naszym biurem.