Product Manager Działu Doradczego

W związku z rozwojem Działu Doradczego oraz rozpoczęciem realizacji projektów doradczych adresowanych do klientów biznesowych Trigonum sp. z o.o. poszukuje Product Manager-a w Dziale Doradczym. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za współkreowanie działań firmy w zakresie promocji produktów doradczych i szkoleniowych oraz za realizację działań marketingowych, w tym aktywne pozyskiwanie odbiorców usług w tym obszarze.

 

Zakres obowiązków:

 1. Współkreowanie polityki promocji produktów i usług firmy w obszarze szkoleń i doradztwa;
 2. Aktywne pozyskiwanie klientów oraz uczestników realizowanych projektów;
 3. Sporządzanie założeń i planów kampanii promocyjnych i informacyjnych, w tym kampanii związanych z realizowanymi projektami;
 4. Nawiązywanie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu;
 5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji i reklamy usług i projektów w ramach dostępnego budżetu;
 6. Uczestnictwo w targach, wystawach i konferencjach, na których istnieje możliwość dotarcia do odbiorców usług firmy;
 7. Współpraca z Działem Doradztwa i zespołami projektowymi.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Doświadczenie w sprzedaży usług B2B (zwłaszcza w obszarze szkoleniowo-doradczym) i/lub marketingu;
 3. Doświadczenie w realizacji działań związanych z promocją marki lub produktu kierowanego do klienta biznesowego;
 4. Praktyczna znajomość narzędzi marketingu i promocji, w tym w oparciu o media elektroniczne;
 5. Łatwość nawiązywania nowych kontaktów, komunikatywność;
 6. Silna motywacja;
 7. Umiejętności pracy pod presją czasu;
 8. Wysoka kultura osobista, właściwa prezencja;
 9. Orientacja na osiągnięcie założonych wyników.

 

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, atrakcyjne warunki płacowe;
 2. Elastyczny czas pracy;
 3. Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy;
 4. Pracę w młodym, dynamicznym zespole.

 

Oferty zainteresowanych osób ze wskazaniem stanowiska (obowiązkowo zawierające CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres rekrutacja@trigonum.pl.