Doświadczenie

Profil działalności naszej firmy to szeroko rozumiane wsparcie Klientów w realizacji ich własnych przedsięwzięć, począwszy od inkubacji pomysłu aż do zamknięcia zrealizowanego projektu. Ze względu na to zakres prowadzonych dotychczasowo działań i oferowanych usług obejmował cztery podstawowe obszary:

  • realizację indywidualnych usług doradczych, zarówno w formie krótkich, jednorazowych spotkań związanych z konkretnym zagadnieniem, rozbudowanej pracy doradczej nad opracowaniem kompleksowego planu projektu aż po wielomiesięczną współpracę służącą stałej opiece nad realizowanym przez Klienta przedsięwzięciem;
  • szkolenia, prowadzone zarówno w formule zamkniętej, poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych klienta i dostosowane do jego specyfiki i unikatowych potrzeb, jak i w formule otwartej, przygotowywane dla osób zainteresowanych daną tematyką;
  • pozyskiwanie zewnętrznego finansowania realizacji projektu, zazwyczaj w formie bezzwrotnej dotacji, polegające na sporządzenia wniosku aplikacyjnego i późniejszej opiece nad złożonym wnioskiem wraz z udziałem w negocjacjach szczegółowego zakresu projektu;
  • realizację wyodrębnionych projektów własnych, zazwyczaj o charakterze szkoleniowo-doradczym lub informacyjno-promocyjnym, związanych tematycznie z profilem kompetencyjnym Trigonum.

 

Nasi Kliencie to przede wszystkim organizacje biznesowe, zarówno z sektora MŚP jak i klienci korporacyjni. Mimo tego szereg realizowanych przez nas usług prowadzony był dla klientów z III sektora (organizacje pozarządowe) oraz uczelni wyższych.

Listę najbardziej rozpoznawalnych klientów, wybrane referencje oraz szerszy opis naszych doświadczeń w poszczególnych obszarach możecie Państwo znaleźć na dalszych stronach.