Ewaluacja w projekcie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

29 sierpnia 2014

Katarzyna Kasprzycka

Ewaluacja w projekcie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Nasi specjaliści będą przeprowadzać ewaluację projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”, który jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a przede wszystkim poprawy jakości kształcenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej do gospodarki opartej na wiedzy oraz zmieniających się potrzeb rynku pracy