Trigonum członkiem klastra

25 stycznia 2015

Katarzyna Kasprzycka

Trigonum członkiem klastra
W dniu 22 stycznia 2015r. Trigonum zostało członkiem klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe. Współpraca ma na celu realizację partnerskich projektów innowacyjnych, rozwojowych i edukacyjnych w branży transportowej.