Plan Zarządzania Projektem

27 lutego 2015

Katarzyna Kasprzycka

Plan Zarządzania Projektem
Wszystkie programy operacyjne na lata 2014-2020 zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską.
Czas oczekiwania na konkursy z Nowej Perspektywy najlepiej poświęcić na solidne przygotowania.
Razem z naszymi klientami rozpoczęliśmy prace przy planowaniu projektów, o których dofinansowanie będziemy się starać w ramach nowej perspektywy.
Podczas doradztwa wypracowujemy poszczególne elementy Planu Projektu m.in. budżet, harmonogram oraz wyliczamy opłacalność projektów.

Więcej informacji o naszej usłudze Planu Zarządzania Projektem udziela Katarzyna Kasprzycka, tel. 664-001-427, kkasprzycka@trigonum.pl