Szkolenia otwarte

Programy szkoleń otwartych budujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyczne naszej firmy i trenerów. Dzięki temu mogą Państwo liczyć nie tylko na dawkę niezbędnej teorii ale również na zyskanie umiejętności operacyjnych oraz poznanie praktycznych metod i narzędzi.

Każdy uczestnik szkolenia otwartego otrzymuje bezpłatną godzinę doradztwa poszkoleniowego, w ramach którego będzie mógł zadawać pytania w nawiązaniu do dziedziny szkolenia.

Nawet przed szkoleniem otwartym badamy potrzeby i oczekiwania szkoleniowe pojedynczych uczestników aby odpowiedzieć na nie w trakcie organizacji szkolenia.

Otrzymają Państwo skrypty szkoleniowe, które będą pomocne podczas wdrażania nabytej wiedzy w działanie.


Zarządzanie projektami

Pozyskiwanie dotacji

Efektywność inwestycji i tworzenie biznesplanów

Rozliczanie i realizacja projektów dofinansowanych

Pomoc publiczna

    Ewaluacja