Analiza przedprojektowa - jak skutecznie zaplanować realizację projektu?

OPIS

Zapraszamy na warsztat symulacyjny z Zarządzania Projektami pt:
”Analiza przedprojektowa -  jak skutecznie zaplanować realizację projektu?”

 

Jak często zdarza się nam podejmować  realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, nie mając pewności, jaki będzie efekt naszych działań?

Porywa nas działanie i dzielnie walczymy z trudami, których moglibyśmy w ogóle nie mieć. W efekcie tracimy czas, energię i pieniądze na realizację przedsięwzięć, które nie pozwalają nam na osiągnięcie naszych celów.

Na szkoleniu pokażemy jak skończyć z tym czarnym scenariuszem. Abyś mógł/mogła jak najwięcej zarobić na swoim projekcie. Będziemy pracować poprzez symulację projektu, warsztat i w oparciu o metodyki PMI, PRINCE i IPMA.

 

Zadaniem szkolenia jest przygotowanie uczestników do właściwego diagnozowania:

 • obszarów, na które oddziaływać będzie realizacja projektu,
 •  celów projektu
 • narzędzi ich osiągania celów

 

W efekcie szkolenia uczestnicy poznają zasady optymalizacji procesu planowania i realizacji projektu a także eliminacji ryzyka oraz wzmacniania czynników sukcesu na etapie jego realizacji. Szkolenie obejmie w szczególności:

 • techniki diagnozowania obszarów, na które oddziałuje realizacja projektu
 • definiowanie logiki projektu w oparciu o matrycę logiczną
 • optymalizacja doboru narzędzi i zasobów do realizacji projektu
 • określanie czynników sukcesu projektu

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby, które zarządzają projektami w swoich organizacjach w sposób intuicyjny bez znajomości metodyki zarządzania projektami. Szkolenie skierowane jest także do osób, które są zainteresowane praktycznym wykorzystaniem narzędzi zarządzania projektami oraz członków zespołów projektowych.

PROGRAM

Cele szkolenia

Uczestnik wie:

 • czym jest logika projektu i matryca logiczna
 • czym jest diagram Ishikawy
 • jak rozpoznawać i właściwie definiować potrzeby, na które oddziaływać ma realizacja projektu
 • jak analizować  ryzyka projektowe
 • po co cele powinny być SMART
 • jak i po co mierzyć poziom osiągania celów

 

Uczestnik potrafi:

 • rozpoznawać problemy organizacji, na które odpowiedzią będzie realizacja projektu
 • konstruować założenia projektu odpowiednio do faktycznych potrzeb organizacji
 • definiować narzędzia i zakres projektu w odpowiedzi na potrzeby w oparciu o metody optymalizacji wykorzystania zasobów organizacji

TERMINY i CENY

MIEJSCE

TRENER

Ada Stajewska-Kamińska

Autorka wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowych i doradczych na łączną kwotę pozyskanych dotacji ponad 3,5 mln złotych. Od 4 lat jako Kierownik Projektu samodzielnie zarządza realizacją projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.
Zarządzała i prowadziła 10 projektów.
Trenerka szkoleń z tematyki zarządzania projektami oraz pozyskiwania funduszy, w tym sporządzania wniosków o dofinansowanie.
W zeszłym roku przeprowadziła 120 godzin szkoleniowych w tej tematyce.
Ukończyła kurs zarządzania projektami zgodnie z metodologią PMI. Posiada certyfikat Project Managera w systemie IPMA i jest członkiem  Stowarzyszenia Project Management Polska. Z wykształcenia socjolog, filolog i manager projektu. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.
Prywatnie pasjonatka żeglarstwa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie skontaktuje się z Państwem nasz konsultant, który potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i przekaże dokumenty udziału w szkoleniu.

Błąd! Nie wybrałeś żadnego szkolenia.
Zgłaszam się na szkolenia

Wybierz szkolenie, miejsce oraz termin , następnie zatwierdź wybrane szkolenie. Możesz wprowdzić dowolną ilość szkoleń.

Część A - Dane uczestnika
Część B - Dane do faktury
Formularz należy wysłać na co najmniej 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Treść szkolenia wynika z oferty przedstawionej na stronie www.trigonum.pl
    Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ww. danych osobowych obecnie i w przyszłości przez firmę Trigonum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 10 lutego 37/5, 81-364 Gdynia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zm.)*
    Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w szkoleniu na zasadach określonych w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach umieszczonego na stronie www.trigonum.pl
    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i reklamowych od Trigonum Sp. z o.o.

Formularz może być również uzupełniony ręcznie. Wtedy jego skan należy przesłać na adres e-mail: szkolenia@trigonum.pl